Pomorze Polskie

Pomorze Polskie skąd wzięła się nazwa

Pomorze jest to kraina historyczna, którego nazwa wywodzi się jeszcze z XI wieku. Obszarem obejmuje teren Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Najstarsza i kompletnie nie używana, bo pomorska wymowa nazwy krainy brzmiała Pue-muerze. Pierwszy raz została użyta w 1046 roku w roczniku Nieder Altaich. Wspomina się w tym roczniku o Siemyślu księciu Pomorzan.

Pomorze jako kraina obejmuje znaczny obszar w północnej części Polski oraz Niemiec. Jest to obszar w Nieczech: Pomorze Przednie (Strzałów, Gryfia, Wołogoszcz), Rugię (największą wyspe Niemiec). W Polsce natomiat: Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby, Pojezierze Pomorskie. Granice regionu opierają się na Recknitz (Reknicy) na zachodzie. Na wschodzie na linii Wisły i Drwęcy. Na południu na linii Warty i Noteci. Oznacza to, że po Drugiej Wojnie Światowej większość Pomorza znajduje się w granicach Rzeczpospolitej.

Mapa europy z uwzględnieniem pomorza

Mapa europy

Na Pomorzu dominuje krajobraz oparty o materiał skalny transportowany lub osadzony przez lodowiec i lądolód zwany morenowym, a więc występują tu liczne naturalne jeziora. Jak powszechnie wiadomo całe pomorze leży w zlewisku Bałtyku. Oznacza to tyle iż występują tutaj małe rzeki, które liczną siecią kanałów uchodzą do morza. Krajobraz w zlewisku charakteryzuje się też występowaniem zbiorników retencyjnych takich jak Jezioro Głębokie w woj. pomorskim. Zbiorniki retencyjne pracują w ten sposób, że poprzez wąski kanał jezioro jest połączone z rzeką Słupią.

Dwa słowa o portalu

Ideą portalu jest wspieranie polskiego pomorza. Zajmujemy się informowaniem o regionie zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Przedstawiamy informacje turystyczne takie jak ciekawe zabytki, atrakcje turystyczne czy ciekawe miejsca historyczne. Pomagamy ponadto poruszać się po regionie informując o lokalnych służbach publicznych takich jak szpitale czy urzędy.