Jak zacząć wędkować co jest wymagane?

 

Często jadąc na wakacje nad jezioro i widząc wędkarzy mamy ochotę powędkować. Nie wiemy jednak jak się za to zabrać – co jest wymagane przy połowie ryb. Ten krótki poradnik ma na celu bardzo w skrócie pomóc przyszłym wędkarzom.

Pierwszym pytaniem większości osób jest skąd wziąć kartę wędkarską i kiedy jest ona wymagana. I tutaj w 90% przypadków odpowiedź brzmi tak musimy mieć kartę wędkarską. Sprawa ma się inaczej na stawach hodowlanych. Weryfikacji posiadania karty wędkarskiej nie przeprowadza się obowiązkowo na prywatnych stawach hodowlanych  art. 7 ust.4. 2.:

Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

Dokładniej opisuje całość art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym. Można ustawę przeczytać szczegółowo tutaj.

Jeżeli jednak nie łowimy na prywatnych obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb musimy mieć kartę wędkarską. Art. 7 ust.3 oraz 4 w wielkim skrócie mówi, że:

Każda osoba, która chce legalnie łowić ryby, musi posiadać kartę wędkarską. Z tego obowiązku zwolnione są tylko następujące osoby:

 1. osoby do lat 14, ale mogą one uprawiać amatorski połów ryb pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę (po ukończeniu 14 lat orz wyrobieniu karty, wędkarz aż do ukończenia 16. roku życia nie może bez opieki łowić w nocy);
 2. cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Polski.

Do wód wymagających karty wędkarskiej obowiązkowo zaliczamy wody:

 • PZW (wody zarządzane przez Polski Związek Wędkarski) spis dostępny tutaj
 • SUM (wody zarządzane przez Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego)
 • Wody zarządzane przez gminy m.in. tzw. dzikie jeziora, stawy

Egzamin na kartę wędkarską można odbyć u najbliższego Koła lub Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Podczas egzaminu formułowane są pytania z:

 • biologii ryb
 • gospodarce wędkarsko-rybackiej
 • sprzęcie wędkarskim
 • postępowaniu ze złowionymi rybami
 • ochronie środowiska naturalnego
 • przepisami prawnymi.

Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego. W momencie zdobycia karty wędkarskiej mamy prawo nabyć pozwolenie na połów ryb w danym miejscu. Poniżej prezentuje opłatę za rok 2019 dla osoby pełnoletniej której nie dotyczą żadne zniżki:

 • PZW pobiera opłaty:
  • 90 zł składki członkowskiej,
  • 250 zł Składka roczna niepełna wody ogólnodostępne na ochronę i zagospodarowanie wód górskich i niźninnych  / 425 zł Składka roczna pełna na wszystkie wody na ochronę i zagospodarowanie wód z trollingiem / 110 zł Składka roczna niepełna na wody nizinne na ochronę i zagospodarowanie wód ZA OKRES 1 stycznia do 31 grudnia roku bieżącego.
  • 50 zł DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH OPŁATA ZA 1 DZIEŃ WĘDKOWANIA
  • 25 zł wpisowe członka PZW
  • 5 zł legitymacja członka PZW

Całość to od  230 zł do 545 zł

 • SUM pobiera opłaty
  • 42 zł za prawo wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne za okres 12 miesięcy.

Uwaga PZW pobiera opłaty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. SUM pobiera opłaty za 365 dni liczone od dnia przelewu na konto Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Dla przypomnienia podam tylko co jest wymagane podczas wędkowania:

3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

§ 2

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia,poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza , który wcześniej zajął dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan , jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.

Warto zatem mieć wędzisko, kołowrotek, spławiki, ciężarki, haczyki, przypony, wygodny fotel,
duży parasol, latarka, wielofunkcyjny nóż, podbierak, zapasowe spławiki, ciężarki, wyczepiacz haczyków UWAGA OBOWIĄZKOWE JEST WYCZEPIANIE, obcinarka, miarka wędkarska UWAGA OBOWIĄZKOWE, siatka na ryby, saperka, długopis UWAGA OBOWIĄZKOWE do zapisania ilości złowionych ryb nawet jak są wypuszczone (dotyczy PZW).